Naposledy aktualizováno: 01.07.2019 10:31:35
Na úvodní stranu

..:: Obecní knihovna Řepín ::..

Vyšlo třetí číslo novin

Řepiny aneb páťáci v akci si můžete prohlížet tady Noc s Andersenem  4.4.2014

Třetí noc s Andersenem se konala v pátek 4. dubna. Obecní knihovna Řepín a Základní škola a Mateřská škola Řepín se zapojily to této do akce. Společně s námi se zúčastnilo 80.000 dětí i dospělých na 1385 místech.

Letos jsme všichni začali venku a to hledáním ukrytých úkolů, které budeme během noci plnit. Vrátili jsme se již za šera, a tak přišel vhod oheň na školním dvoře a samozřejmě opékání vuřtů. Potom jsme již plnili úkoly. Ráno při společné snídani jsme odměnili vítěze.

Jedním z úkolů bylo složit báseň na 6 daných slov: noc, stezka, kniha, úkoly, táborák, spaní

Tady je vítězná báseň, kterou složili Bára Jásková, Janek Brelja  a Leona Lafková

 

Dneska byla stezka, byla vážně hezká

Plníme úkoly, ale nejsou do školy.
Pak jsme si četli knihu, a na ní měli pihu

Večer jsme měli táborák, který nebyl na horách

Byla černá noc, už nám nemusíte chodit na pomoc

Paní učitelky neměly ranní a tak nás poslaly na spaní
 

Vyšlo druhé číslo novin

 

Novinářský kroužek žáků z Řepína vydává již svoje druhé noviny, které si můžete opět  prohlédnout na tomto místě.

 

 

Novinářský kroužek

 

Již od října se v knihovně schází, každé liché pondělí, žáci z páté třídy ZŠ v Řepíně, aby tu společně, co redaktoři, psali vlastní noviny.

Noviny jsme nazvali „Řepiny aneb páťáci v akci" a první číslo si můžete prohlédnout zde.

 

 

30. listopadu 2013 - Řepínské výstavy - 2013

Knihovna Řepín v rámci cyklu výstav z řepínských dílen pořádá

 

v sobotu dne 30.listopadu 2013

od 15.00 – 18.00 hodin

 

v prostorách Základní školy a Mateřské školy v Řepíně

 

výstavu vánočních dekorací a dárkových předmětů

společně s vánočním jarmarkem

(adventní věnce, svícny, obrázky, textilní dekorace, pleteniny, háčkované dárky, výrobky z proutí  a další drobné předměty)

 

Výstava je součástí slavnostního odpoledne:

 

v 17.00 hod. bude rozsvícen vánoční strom 

17.00-18.00 hod. vystoupí žáci ZŠ a MŠ s tradičním Zpíváním na schodech.


 

19.10.2013– Řepínské výstavy - 2013

 

Knihovna Řepín v rámci cyklu výstav z řepínských dílen pořádá

 

 

v sobotu dne 19. října 2013 od 14.00 – 16.00 hodin

prodejní výstavu dušičkových vazeb


 

v prostorách obecní knihovny v Řepíně.

 

 

 

 

 

  

KNIHY, které v knihovně běžně nenajdete

 

Od 20.června do 11.července 2013 si každý čtvrtek, během výpůjční doby, můžete prohlédnout knihy z depozitáře Obecní knihovny v Řepíně.

 

Uvidíte hlavně knihy z konce 19. a první poloviny 20. století:

  • z původní Husovy knihovny v Řepíně

  • staré kalendáře a svázané ročníky časopisů

  • originály „červené“ a „modré“ knihovny

  • knihy nalezené na půdách

  • ale i knihy, které do knihovny určitě nepatří

 

Literární kroužek ve školním roce 2012/13

 

V tomto školním roce, s přispěním Obecní knihovny v Řepíně, se při ZŠ a MŠ v Řepíně scházel 1x za čtrnáct dní literární kroužek. Děti ze třetí až páté třídy během roku, nacvičily vystoupení na Vánoce, trénovaly jazykolamy i nářečí, poznávaly základní pojmy a profese z kultury, trénovaly scénky, vymýšlely a hrály pohádkové příběhy. V jednom z posledních kroužků se děti pokusily napsat i krátké básničky. Téma bylo jasné: „hurá už jsou tady prázdniny“. Tady jsou jejich dílka:

 

 

Autorky: Ada Sudová a Michaela Vodseďálková

 

Hurá budou prázdniny

 

máme volné hodiny

 

máme času jako máku

 

můžeme si hrát

 

volný čas je kamarád

 

 

 

 

Autoři:Leona Lafková, Adéla Martínková a Matěj Horák

 

Brzy budou prázdniny

 

rozbalíme noviny

 

přečteme ten velký článek

 

o kterým se píše krámek

 

velký jako zámek

 

 

 

 

Autorky:Kateřina Jabůrková, Kateřina Kinzlová, Simona Dostálová a Barbora Jásková

 

Hurá už jsou prázdniny

 

budem si hrát do zimy

 

stromy už se zelenají

 

brouci na ně přilétají

 

budem si hrát pořád dál

 

a pak půjdem do hajan

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem - 5.dubna 2013

 

 

Již podruhé se Obecní knihovna Řepín a Základní škola a Mateřská škola Řepín zapojily do akce k podpoře dětského čtení, spojené s osobností dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

 

Noc s Andersenem se uskutečnila z pátku na sobotu dne 5. dubna 2013 a zúčastnilo se jí přes tisíc škol a knihoven z celé České republiky, dále Slovenska, Polska, Slovinska a mnoha dalších zemí.

 

Děti ze školy v Řepíně, již zkušení „Andrseni“ během noci soutěžily ve třech skupinách. Bavily se kvízem, skládaly puzle, četly bajky, vymýšlely scénky, kreslily i dívaly se na pohádky. Vrcholem byla samozřejmě opět stezka odvahy.

 

Ráno při společné snídani jsme celý večer zhodnotili, odměnili vítěze a rozdali ceny.

 

 

16.3.2013 - Řepínské výstavy -  2013 

Obecní knihovna Řepín v rámci cyklu výstav z řepínských dílen pořádá

 

v sobotu dne 16. března 2013

od 13.00 – 16.00 hodin

 

prodejní Velikonoční výstavu

v prostorách obecní knihovny v Řepíně.

 

 

 

9.2.2013 

 

Obecní knihovna Řepín pořádá

 

v sobotu dne 9.února 2013

 od 13,00 – 17.00 hodin

 v budově Obecní knihovny Řepín

 

ukázku ručního pletení

 

Můžete si vyzkoušet základy pletařské techniky, které potřebujete k tomu, abyste začali plést ( jak začít, ujmout, nahodit, splétat, ukončit , atp.).

Uvidíte i hotové výrobky.

 

 

 1.12.2012 - Řepínské výstavy - 2012

 

Knihovna a obec Řepín v rámci cyklu výstav z řepínských dílen pořádají

  

v sobotu dne 1.prosince 2012

od 14.00 – 18.00 hodin

 

v prostorách Základní školy a Mateřské školy v Řepíně

výstavu vánočních dekorací a dárkových předmětů

společně s vánočním jarmarkem

 

(adventní věnce,svícny, obrázky, textilní dekorace, výšivky, pleteniny, háčkované dárky, keramika, šperky, drátované a další drobné předměty)

 

Výstava je součástí slavnostního odpoledne:

v 17.00 hod. bude rozsvícen vánoční strom a od 17.00-18.00 hod.vystoupí žáci ZŠ a MŠ s tradičním Zpíváním na schodech.

 

 

27.10.2012 – Řepínské výstavy - 2012

 

Knihovna a obec Řepín v rámci cyklu výstav z řepínských dílen pořádají 

v sobotu dne 27. října 2012 od 13.00 – 17.00 hodin

prodejní výstavu dušičkových vazeb

 

v prostorách obecní knihovny v Řepíně.20.9.2012 – výstavy v knihovně

 

Knihovna a obec Řepín zahájila cyklus výstav z řepínských dílen.

První vlaštovkou byla výstava dekorativních předmětů, suchých vazeb a ubrouskové techniky v prostorách knihovny 8.září 2012.

Své výrobky představilo 5 vystavovatelek. Ze Řepína  Simona Šperlová , Veronika Šperlová, Denisa Vodseďálková a Michaela Vodseďálková a ze Živonína paní Hana Mynářová.

Návštěvnost byla veliká a fotografie z výstavy naleznete na  webu obce Řepín.


 

30. 3. 2012  - Noc s Andersenem

 

Obecní knihovna Řepín a Základní škola a Mateřská škola Řepín se zapojily do akce k podpoře dětského čtení, která probíhala současně na mnoha místech Čech a Moravy, dále i na Slovensku, Slovinsku, Polsku a v Českých školách bez hranic v Londýně, Ženevě, Paříži, Drážďanech, Berlíně i Frankfurtu nad Mohanem, ale i v zámořském Sydney i americkém Baltimore. Celkem se do akce zapojilo 60 tisíc lidí na 1100 místech tří kontinentů.

 

Svátek pro milovníky knih a knihoven spojený s osobností dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena se uskutečnil z pátku na sobotu dne 30. března 2012. Děti ze školy v Řepíně, vybavené spacáky mohly tak poslouchat i samy číst pohádky, soutěžit ve znalostech z přečtené knihy, vymyslet pohádkový příběh, skládat obrázek z knihy, vyplnit test ze znalostí pohádkových strašidel i projít noční stezkou odvahy. Ráno po společné snídani byly vyhodnoceny soutěžící skupiny a rozdány ceny.


Tak to jsou oni, účastníci „Noci s Andersenem“ z Řepína


5.1.2012 – nová služba knihovny


Obecní knihovna Řepín oznamuje, že je možno využít „vývěskovou službu knihovny“.

 

Svoji nabídku nebo poptávku můžete zveřejnit na tabuli, která je umístěna před vchodem do knihovny.

 

 

8.12.2011 výstava dětských kreseb


Přijďte se podívat na výstavu dětských kreseb dětí ze základní školy v Řepíně. Děti kreslily mandaly, tj. abstraktní ornament, spojení kruhu a čtverce.

Výstava probíhá v prostorách naší obecní knihovny.

 

Těšíme se na Vaší návštěvu.